Huning Pallets Co. 顯興卡板公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文件櫃籠車手推車鏟車

 
 
 

寫字樓文件櫃

 
活動文件推櫃活動文件推櫃
抽屜櫃, 掩門櫃, 趟門櫃抽屜櫃, 掩門櫃, 趟門櫃
捲門櫃捲門櫃
衣物櫃衣物櫃
工具櫃工具櫃
工作檯工作檯
工作檯工作檯
 
 
 
 

籠車

 
 
 
 

手推車

 
手推車手推車
什物車, 落貨車什物車, 落貨車
 
 
 
 

唧/鏟車

 
 
小型升降車小型升降車
電動鉸剪升降平台電動鉸剪升降平台
手唧車手唧車
堆高機 (手動式)堆高機 (手動式)
堆高機 (電動式)堆高機 (電動式)
前移式前移式
坐鏟車坐鏟車
電動執貨車電動執貨車